Informacja: Wsiadł za kierownicę pomimo cofniętych uprawnień. Odpowie teraz za przestępstwo.
(Kategoria: Policja)
Dodana przez: Redakcja
środa 29 czerwiec 2016 - 09:10:38


thumb_2016051704.jpgPolicjanci ze złotoryjskiej drogówki zatrzymali 24-latka, który ruszył w drogę mimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. O jego dalszym losie decydować będzie sąd. Za lekceważenie wydanej decyzji grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. 26 czerwca br. około godziny 13:30 przy ulicy Piłsudskiego policjanci dokonali kontroli pojazdu marki Audi, którego kierujący jak się okazało wsiadł za kierownicę pomimo braku uprawnień. Jak ustalili policjanci wobec mężczyzny, Starosta wydał decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.O dalszym losie 24 latka mieszkańca powiatu złotoryjskiego zdecyduje sąd. Najsurowsza kara, jaka może spotkać kierowcę za zlekceważenie decyzji wydanej przez Starostę wynosi dwa lata więzienia.

Przypomnijmy,
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r. dodaje do Kodeksu karnego nowe przestępstwo opisane w art. 180a, którym jest prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień.

Art. 180a k.k. stanowi, iż „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Należy podkreślić, że sprawcą tego przestępstwa może być wyłącznie osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, a której te uprawnienia zostały cofnięte przez uprawniony organ administracji publicznej. Innymi słowy, nie popełnia przestępstwa z art. 180a k.k. osoba, która nigdy nie nabyła uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Organami właściwymi do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień są: starosta, dowódca jednostki wojskowej albo marszałka województwa.

Należy wskazać, że przestępstwo z art. 180a k.k. tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień podobnie jak przestępstwo z art. 178a k.k. tj. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości można popełnić jedynie z winy umyślnej. Oznacza to, że sprawca przestępstwa musi mieć świadomość, że została wydana wobec niego decyzja o cofnięciu uprawnień.

mł. asp. Iwona Król-Szymajda
KPP ZłotoryjaŹródło: Złotoryjski Portal Internetowy
( http://zlotoryja.info/portal/informacje/_/?czytaj_wiecej.7388 )