;

https://www.facebook.com/PLAYZlotoryja

Informacje


logo
Użytkownik: Hasło:
http://zlotoryja.info/portal/informacje/?komentarz.informacja.5625
  Informacje
Kategorie informacji:

Przeczytaj także

 Honorata i pokroju
 Alicja z odzysku
 Więcej wiary w dniu dzisiejsz
 Silny wiatr
 Dzień Życzliwości 2016'
 Uwaga! Zmiana organizacji ruch
 Zbiórka karmy w ROSSMANN
 Charytatywny Festyn dla Laury
 Msza z modlitwą o uzdrowienie
 Dzielnicowi uratowali mężczy

Ostatnie komentarze
Zmainy w społeczności:
Aktualnie na stronie
Gości (4)
Zarejestrowani (0):

Nowi użytkownicy:
Egeon 26 mar 2018: 12:25
Peronia 26 mar 2018: 12:22
Wojtek1211 27 lut 2018: 21:43
Mszczepaski 01 lut 2018: 14:06
nowakm 22 sty 2018: 17:56

Ostatnie logowania:
szwarc 21 maj 2018: 06:42
andrzej 18 maj 2018: 08:57
punia 17 maj 2018: 00:59
Biuro Nierucho.. 16 maj 2018: 12:05
nowakm 15 maj 2018: 12:14

Mapa użytkowników
Otwarty KONKURS ofert na wsparcie zadania publicznego Wersja do druku Pobierz w postaci pdf
Samorządy - 03 lut 2016: 13:08 - opini: 0 - dodał: Redakcja

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2014 r. poz.1118 ze zm.) ) ogłasza  otwarty konkurs ofert  na wsparcie zadania publicznego w zakresie:  UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA.I. Rodzaj i cel zadania
Rodzaj zadania: Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Świerzawa.
Cel zadania: prowadzenie zajęć dla mieszkańców Gminy Świerzawa w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w  2016 r. - 78.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1) dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi ofertami,
2) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości,
3) Burmistrz może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy
w przypadku, gdy zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, a także utraty zdolności do czynności prawnych przez reprezentantów oferenta,

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1.Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do maksymalnie
15 grudnia 2016 r.
2.Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej strony umowie.
3.Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań lub posiadać wiedzę niezbędną do wykonania tego zadania oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy, a także dysponować kadrą zapewniającą wykonanie zadania.
4.Oferenci, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni podać w ofercie informację oraz załączyć do oferty dokumenty potwierdzające możliwość wykonania tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (np. umowy, porozumienia).

V. Termin i miejsce składania ofert.
1. Termin składania ofert na zadanie: do 26 lutego 2016 r. do godz. 15.30
2. Oferty o dotację należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25) wraz
z wymaganymi załącznikami, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego”, w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie, pok. nr 10 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy, Pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa. (obowiązuje data wpływu do urzędu)

3. FORMULARZ OFERTY dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie oraz na stronie - otwórz link - i - otwórz link -
VI. Kryteria, tryb i termin rozpatrzenia i wyboru ofert.
1. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie do 11 marca 2016 r.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy wg następujących kryteriów:
1)kompletność oferty,
2)atrakcyjność oferty,
3)kwalifikacje i doświadczenia realizatorów,
4)liczba odbiorców zadania,
5)koszt realizacji zadania, w tym udział środków własnych,
6)dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą,
7)wiarygodność finansowa oferenta.
3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

4. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej - otwórz link - oraz na stronie internetowej - otwórz link - po rozstrzygnięciu ofert.

VII. Zrealizowane przez organ administracji w roku 2015 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. – 78.200 zł z czego: KS „Pogoń Świerzawa” – 27.000 zł, LZS Nowy Kościół – 12.000 zł, LZS Sokół Sokołowiec – 8.000zł, KS Dobków – 9.900 zł, KS „Tatra” Krzeniów – 8.000 zł, ŚK Tenisa Stołowego – 1.000 zł, UKS Olimp – 500 zł, Stowarzyszenie Wsi Sędziszowa – 460 zł, Świerzawskie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne – 2.100,00 zł, UKS „Orzeł” – 800 zł, Polski Związek Wędkarski – 1.000 zł, TPD Oddział miejsko – gminny – 600 zł, UKS Sokół – 1.800 zł, Świerzawski Klub Siatkarski – 1.000 zł, Polskie Stow. Diabetyków – Zarząd Powiatowy Złotoryja – 600 zł, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lubiechowa – 800 zł, ZHP – Hufiec Złotoryja – 640 zł, Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej ‘AGAT” w Złotoryi – 1.300 zł, Stowarzyszenie Nowy Kościół – 700 zł

Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Pani Agnieszka Kunc-Mosoń tel. 75 71 35 360 wew. 28       - email -

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/
Józef Kołcz
żródło: swierzawa.pl

 Linki sponsorowane: 
Facebook MySpace Buzz Twitter


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Złotoryjski Portal Internetowy Zlotoryja.INFO nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii , ale ich autorzy. Użytkownik zamieszczający dane (informacje, zdjęcia, grafiki, komentarze) naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Użytkownik, który udostępnił jakiekolwiek dane w Portalu oświadcza, że zamieszczone dane w serwisie nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. Złotoryjski Portal Internetowy Zlotoryja.INFO może, w ramach obowiązującego prawa, przekazać uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań pozostające w jego posiadaniu dane identyfikacyjne Użytkowników naruszających prawo. Wszelkie komentarze naruszające te zasady będą wyłączane a konta Użytkowników je naruszające będą blokowane.

Jeżeli chcesz dodać swoją opinie, musisz się zalogować.


P      O      R      T      A      L      E            P      A      R      T      N      E      R      S      K      I      E

           

Nowości  |  Zespół  |  Współpraca  |  Prywatność  |  Prawa autorskie  |  Patronat medialny  |  O portalu  |  Kontakt  |  Reklama
Kontakt z nami we wszystkich sprawach: info@zlotoryja.info
rss1.0 rss2.0 rdf